Đá 0x4

đá 0x4 ( đủ Loại )

đá 0x4 ( đủ Loại )

đá 0x4 có độ nhám cao, kết dính tốt nên được sử dụng nhiều trong thi công đường, san lấp nền, móng...

Giá: Liên hệ