Chính sách giảm giá

Ngày đăng: 08/01/2021 08:15 AM

  công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Thanh Tuấn xin phép công bố chính sách cố định về việc giảm giá theo số lượng mua và khuyến mãi khác cho khách hàng . Chính sách này sẽ xuyên suốt trong quá trình hoạt động của công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Thanh Tuấn  hoặc đến khi có chỉnh sửa

   

  1. Giảm giá theo giá trị đơn hàng
  Đây là hình thức giảm giá ưu tiên đối với các khách  mua hàng có giá trị đơn hàng lớn. Tùy thuộc vào giá trị đơn hàng Quý khách sẽ được triết khấu trực tiếp trên hóa đơn thanh toán.
  2. Giảm giá cho khách hàng thân thiết
  Hình thức này nhằm khuyến khích đối khách hàng mua hàng thường xuyên tại  công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Thanh Tuấn
  3. Giảm giá theo thời điểm khuyến mại
  – Hình thức này được quy định có tính thời điểm, giảm giá theo trương trình khuyến mại chung của công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Thanh Tuấn đối với bất kỳ một sản phẩm hay một gói sản phẩm.
  –  Mức giảm giá này sẽ được ghi bên cạnh mức giá hiện đang niêm yết.
  4. Giảm giá cho đối tác
  Đây là hình thức khuyến mãi của công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Thanh Tuấn dành cho hệ thống các đối tác truyền thống có mối quan hệ và hợp đồng mua bán thường xuyên với công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Thanh Tuấn  Các trường hợp này được Ban lãnh đạo công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Thanh Tuấn cân nhắc và đưa ra những chính sách chi tiết phù hợp.

  5.Giảm giá theo gói sản phẩm
  Đây là hình thức công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Thanh Tuấn  sắp xếp nhóm một số các sản phẩm thành một gói để thực hiện hình thức khuyến mại giảm giá, hoặc quà tặng. Hình thức này được thực hiện liên tục hoặc mang tính thời điểm tùy thuộc vào tính chất của từng sản phẩm, tính mùa vụ và chu kỳ kinh doanh. Quý khách vui lòng tham khảo chi tiết tại mục “gói sản phẩm khuyến mại”.

  6. Giảm giá theo chương trình tồn kho.
  – Đây là trương trình giảm giá mang tính chu kỳ trong kinh doanh, các thời điểm giảm giá sẽ được công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thanh Thanh Tuấn công bố rộng rãi. Tham gia trương trình này sẽ là những gói khuyến mại bất ngờ dành cho khách hàng. Giá rẻ, quà tặng và nhiều các dịch vụ gia tăng khác sẽ được thực hiện đồng thời, điều này sẽ đem đến cho khách hàng một trong những cơ hội mua hàng tốt nhất trong năm.
  – Mức giá khuyến mại cho từng sản phẩm sẽ được niêm yết bên cạnh mức giá bán hiện tại
  – Mức giá khuyến mại theo gói sản phẩm sẽ được chi tiết trong mục “ gói sản phẩm khuyến mại”.

  Chú ý:
  –  Chỉ áp dụng một hình thức giảm giá cho mỗi lần mua hàng
  –  Các thông tin về hình thức mức giá khuyến mại có thể thay đổi theo thời điểm, Quý khách vui lòng cập nhật thông tin trên trang web chính thức của công ty.
  –  Thời điểm áp dụng hình thức giảm giá theo giá trị đơn hàng có hiệu lực kể từ ngày công bố tới khi có công bố thay thế mới